Барај


Барање извадоци од теза

 
Број Наслов
 
2015: Волумен 2015 Писмо: Промена на крвните лактати при ергометриско тестирање кај професионални фудбалери за време на една натпреварувачка полусезона (Макед Мед Електр С. 2015 Окт 02; 2015; 50012:8. http://dx.doi.org/10.3889/mmej.2015.50012) Извадок  PDF [Macedonian] (English)
Mirko Spiroski
 
2015: Волумен 2015 Вкупен, групно специфичен и специфичен ИгЕ кон храна во серум од пациенти упатени за испитување на алергија во Република Македонија Извадок  PDF [Macedonian] (English)
Slavica Hristomanova Mitkovska
 
2015: Волумен 2015 Алергии на храна врз основа на серумски специфичен ИгЕ во Република Македонија Извадок  PDF
Slavica Hristomanova Mitkovska, Dejan Trajkov, Aleksandar Petlichkovski, Olivija Efinska-Mladenovska, Mirko Spiroski
 
2016: Волумен 2016 Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish Извадок  PDF
Мирко (Mirko) Спироски (Spiroski)
 
2015: Волумен 2015 Структура на пациенти лекувани во единица за интензивна коронарна нега на одделение за интерна медицина – ЈЗУ Општа Болница Куманово во период од 2009-2013 година Извадок  PDF [Macedonian] (English)
Tomica Anchevski
 
1 - 5 од 5 податоци
Search tips:
  • Термините за пребарување препознаваат големи букви
  • Заедничките зборови се игнорираат
  • Стандардно само статиите кои ги содржат сите термини во барањето се враќаат(односно, AND е имплицирано))
  • Комбинирајте повеќе зборови со ИЛИ за да ги најдете статиите кои содржат рок; на пример, образование или истражување
  • Користете загради за создавање на посложени пребарувања, на пример, архива ((весник ИЛИ конференција) НЕ тези)
  • Пребарање за точната фраза со ставање во наводници; на пример, "отворен пристап за објавување"
  • Исклучување на еден збор од префикс со - или НЕ; на пример онлајн-политика или онлајн НЕ политика
  • Користење * во термин како симбол за да одговара на било кој редослед на карактери; на пример,општество * морал ќе одговара на документи кои содржат "социолошки" или "социјален" 0