Барај


Барање извадоци од теза

 
Број Наслов
 
2015: Волумен 2015 Акупунктурен третман за цервикална спондилоза Извадок  PDF [Macedonian] (English)
Kristina Kozovska, Jihe Zhu, Blagica Arsovska
 
2016: Волумен 2016 Епилепсија - третман со акупунктура: приказ на случај Извадок  PDF
Јихе (Jihe) Зху (Zhu), Благица (Blagica) Арсовска (Arsovska), Кристина (Kristina) Козовска (Kozovska)
 
2016: Волумен 2016 Акупунктурен третман при лумбална дискус хернија Извадок  PDF
Мартин (Martin) Каровски (Karovski), Јихе (Jihe) Зху (Zhu), Благица (Blagica) Арсовска (Arsovska), Кристина (Kristina) Козовска (Kozovska)
 
1 - 3 од 3 податоци
Search tips:
  • Термините за пребарување препознаваат големи букви
  • Заедничките зборови се игнорираат
  • Стандардно само статиите кои ги содржат сите термини во барањето се враќаат(односно, AND е имплицирано))
  • Комбинирајте повеќе зборови со ИЛИ за да ги најдете статиите кои содржат рок; на пример, образование или истражување
  • Користете загради за создавање на посложени пребарувања, на пример, архива ((весник ИЛИ конференција) НЕ тези)
  • Пребарање за точната фраза со ставање во наводници; на пример, "отворен пристап за објавување"
  • Исклучување на еден збор од префикс со - или НЕ; на пример онлајн-политика или онлајн НЕ политика
  • Користење * во термин како симбол за да одговара на било кој редослед на карактери; на пример,општество * морал ќе одговара на документи кои содржат "социолошки" или "социјален" 0