Барај


Барање извадоци од теза

 
Број Наслов
 
2015: Волумен 2015 Вкупен, групно специфичен и специфичен ИгЕ кон храна во серум од пациенти упатени за испитување на алергија во Република Македонија Извадок  PDF [Macedonian] (English)
Slavica Hristomanova Mitkovska
 
2015: Волумен 2015 Алергии на храна врз основа на серумски специфичен ИгЕ во Република Македонија Извадок  PDF
Slavica Hristomanova Mitkovska, Dejan Trajkov, Aleksandar Petlichkovski, Olivija Efinska-Mladenovska, Mirko Spiroski
 
1 - 2 од 2 податоци
Search tips:
  • Термините за пребарување препознаваат големи букви
  • Заедничките зборови се игнорираат
  • Стандардно само статиите кои ги содржат сите термини во барањето се враќаат(односно, AND е имплицирано))
  • Комбинирајте повеќе зборови со ИЛИ за да ги најдете статиите кои содржат рок; на пример, образование или истражување
  • Користете загради за создавање на посложени пребарувања, на пример, архива ((весник ИЛИ конференција) НЕ тези)
  • Пребарање за точната фраза со ставање во наводници; на пример, "отворен пристап за објавување"
  • Исклучување на еден збор од префикс со - или НЕ; на пример онлајн-политика или онлајн НЕ политика
  • Користење * во термин како симбол за да одговара на било кој редослед на карактери; на пример,општество * морал ќе одговара на документи кои содржат "социолошки" или "социјален" 0