(1)
Peshnachka, A.; Boshevska, G. .; Velichkova, N. .; Jancheska, E. .; Vukovikj, M. .; Buzharova, T.; Nikolovska, G.; Preshova, A. .; Memeti, S. Polymerase Chain Reaction Test for Detection of SARS-CoV-2 Virus and Variants. Arch Pub Health 2022, 14, 1-11.