Peshnachka, Aneta, Golubinka Boshevska, Nevenka Velichkova, Elizabeta Jancheska, Maja Vukovikj, Teodora Buzharova, Gordana Nikolovska, Ardian Preshova, and Shaban Memeti. 2022. “Polymerase Chain Reaction Test for Detection of SARS-CoV-2 Virus and Variants”. Archives of Public Health 14 (1):1-11. https://doi.org/10.3889/aph.2022.6030.