Peshnachka, A., Boshevska, G. ., Velichkova, N. ., Jancheska, E. ., Vukovikj, M. ., Buzharova, T., Nikolovska, G., Preshova, A. . and Memeti, S. (2022) “Polymerase chain reaction test for detection of SARS-CoV-2 virus and variants”, Archives of Public Health, 14(1), pp. 1–11. doi: 10.3889/aph.2022.6030.