Peshnachka, A., G. . Boshevska, N. . Velichkova, E. . Jancheska, M. . Vukovikj, T. Buzharova, G. Nikolovska, A. . Preshova, and S. Memeti. “Polymerase Chain Reaction Test for Detection of SARS-CoV-2 Virus and Variants”. Archives of Public Health, vol. 14, no. 1, June 2022, pp. 1-11, doi:10.3889/aph.2022.6030.