Manevska, N., N. . Stojkovska, L. Tasheva, M. . Jovanovski-Srceva, T. . Makazlieva, and S. Stojanoski. “Autoimmune Hashimoto Thyroiditis With Concomitant Autoimmune Hepatitis”. Archives of Public Health, vol. 14, no. 1, June 2022, doi:10.3889/aph.2022.6042.