Peshnachka, Aneta, Golubinka Boshevska, Nevenka Velichkova, Elizabeta Jancheska, Maja Vukovikj, Teodora Buzharova, Gordana Nikolovska, Ardian Preshova, and Shaban Memeti. “Polymerase Chain Reaction Test for Detection of SARS-CoV-2 Virus and Variants”. Archives of Public Health 14, no. 1 (December 11, 2021): 1–11. Accessed May 19, 2022. https://id-press.eu/aph/article/view/6030.