1.
Peshnachka A, Boshevska G, Velichkova N, Jancheska E, Vukovikj M, Buzharova T, Nikolovska G, Preshova A, Memeti S. Polymerase chain reaction test for detection of SARS-CoV-2 virus and variants. Arch Pub Health [Internet]. 2022 Jun. 23 [cited 2024 Apr. 16];14(1):1-11. Available from: https://id-press.eu/aph/article/view/6030