Vol. 2 No. 18 (1995): InForma
Тема на бројот

Без наслов, но со повод! ... или како да заштедите на Вашата телефонска сметка ...

Здравко Стафилов
МЕДИС - информатика, Скопје

How to Cite

Стафилов, Здравко. (2016). Без наслов, но со повод! . или како да заштедите на Вашата телефонска сметка . InForma - Macedonian Journal of Informatics, 2(18), 16–27. Retrieved from https://id-press.eu/informa/article/view/769

Abstract

Извадок

Downloads

Download data is not yet available.