[1]
Николовска, Славица 2016. Развој на интегрираниот информационен систем на Архивот на Македонија. InForma - Macedonian Journal of Informatics. 3, 23 (Mar. 2016), 16–20.