[1]
Ѓорѓи Варелов (превод), T. 2016. Десктоп на судбината. InForma - Macedonian Journal of Informatics. 2, 19 (Mar. 2016), 42–43.