[1]
информатика, МЕДИС .-. 2016. Syquest го враќа ударот додека Zip е во криза. InForma - Macedonian Journal of Informatics. 2, 18 (Mar. 2016), 2.