(1)
Ѓорѓи Варелов (превод), T. Десктоп на судбината. InForma - Maced J Inform 2016, 2, 42-43.