информатика, МЕДИС .-. (2016). Syquest го враќа ударот додека Zip е во криза. InForma - Macedonian Journal of Informatics, 2(18), 2. Retrieved from https://id-press.eu/informa/article/view/752