Стафилов, Здравко. (2016). Без наслов, но со повод! . или како да заштедите на Вашата телефонска сметка . InForma - Macedonian Journal of Informatics, 2(18), 16–27. Retrieved from https://id-press.eu/informa/article/view/769