ХаџишчÐΜ, Аспасија. Македонска стандардизација во областа на тастатури и кодни табели. InForma - Macedonian Journal of Informatics, [S. l.], v. 2, n. 19, p. 23–29, 2016. Disponível em: https://id-press.eu/informa/article/view/742. Acesso em: 2 mar. 2024.