Николовска, Славица. 2016. “Развој на интегрираниот информационен систем на Архивот на Македонија”. InForma - Macedonian Journal of Informatics 3 (23):16-20. https://id-press.eu/informa/article/view/693.