информатика, МЕДИС -. 2016. “Syquest го враќа ударот додека Zip е во криза”. InForma - Macedonian Journal of Informatics 2 (18):2. https://id-press.eu/informa/article/view/752.