информатика, МЕДИС -. 2016. “Ја загубивме битката за работната површина, тврди IBM”. InForma - Macedonian Journal of Informatics 2 (18):3. https://id-press.eu/informa/article/view/756.