информатика, МЕДИС -. 2016. “SurfWatch: ‘Заштитете ги вашите деца на Интернет ’”. InForma - Macedonian Journal of Informatics 2 (18):6. https://id-press.eu/informa/article/view/763.