Стафилов, Здравко. 2016. “ или како да заштедите на Вашата телефонска сметка . ”. InForma - Macedonian Journal of Informatics 2 (18):16-27. https://id-press.eu/informa/article/view/769.