Николовска, Славица (2016) “Развој на интегрираниот информационен систем на Архивот на Македонија”, InForma - Macedonian Journal of Informatics, 3(23), pp. 16–20. Available at: https://id-press.eu/informa/article/view/693 (Accessed: 20 July 2024).