информатика, МЕДИС .-. (2016) “Syquest го враќа ударот додека Zip е во криза”, InForma - Macedonian Journal of Informatics, 2(18), p. 2. Available at: https://id-press.eu/informa/article/view/752 (Accessed: 20 July 2024).