Стафилов, Здравко (2016) “ или како да заштедите на Вашата телефонска сметка . ”., InForma - Macedonian Journal of Informatics, 2(18), pp. 16–27. Available at: https://id-press.eu/informa/article/view/769 (Accessed: 2 March 2024).