Николовска, Славица. “Развој на интегрираниот информационен систем на Архивот на Македонија”. InForma - Macedonian Journal of Informatics, vol. 3, no. 23, Mar. 2016, pp. 16-20, https://id-press.eu/informa/article/view/693.