информатика, МЕДИС .-. “Syquest го враќа ударот додека Zip е во криза”. InForma - Macedonian Journal of Informatics, vol. 2, no. 18, Mar. 2016, p. 2, https://id-press.eu/informa/article/view/752.