информатика, МЕДИС .-. “Ја загубивме битката за работната површина, тврди IBM”. InForma - Macedonian Journal of Informatics, vol. 2, no. 18, Mar. 2016, p. 3, https://id-press.eu/informa/article/view/756.