информатика, МЕДИС .-. “SurfWatch: ‘Заштитете ги вашите деца на Интернет ’”. InForma - Macedonian Journal of Informatics, vol. 2, no. 18, Mar. 2016, p. 6, https://id-press.eu/informa/article/view/763.