Стафилов, Здравко. “ или како да заштедите на Вашата телефонска сметка . ”. InForma - Macedonian Journal of Informatics, vol. 2, no. 18, Mar. 2016, pp. 16-27, https://id-press.eu/informa/article/view/769.