Николовска, Славица. “Развој на интегрираниот информационен систем на Архивот на Македонија”. InForma - Macedonian Journal of Informatics 3, no. 23 (March 18, 2016): 16–20. Accessed July 20, 2024. https://id-press.eu/informa/article/view/693.