информатика, МЕДИС -. “Syquest го враќа ударот додека Zip е во криза”. InForma - Macedonian Journal of Informatics 2, no. 18 (March 18, 2016): 2. Accessed July 20, 2024. https://id-press.eu/informa/article/view/752.