информатика, МЕДИС -. “Ја загубивме битката за работната површина, тврди IBM”. InForma - Macedonian Journal of Informatics 2, no. 18 (March 18, 2016): 3. Accessed March 2, 2024. https://id-press.eu/informa/article/view/756.