информатика, МЕДИС -. “SurfWatch: ‘Заштитете ги вашите деца на Интернет ’”. InForma - Macedonian Journal of Informatics 2, no. 18 (March 18, 2016): 6. Accessed March 2, 2024. https://id-press.eu/informa/article/view/763.