Стафилов, Здравко. “ или како да заштедите на Вашата телефонска сметка . ”. InForma - Macedonian Journal of Informatics 2, no. 18 (March 18, 2016): 16–27. Accessed March 2, 2024. https://id-press.eu/informa/article/view/769.