1.
Николовска Славица. Развој на интегрираниот информационен систем на Архивот на Македонија. InForma - Maced J Inform [Internet]. 2016 Mar. 18 [cited 2024 Jul. 20];3(23):16-20. Available from: https://id-press.eu/informa/article/view/693