Барајте го авторот по индекс

А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш Сите

1

1996, Инфосамит, МЕДИС - информатика, Скопје (Република Македонија)

Р

Ристоски, Александар, Скопје (Република Македонија)

и

информатика, МЕДИС -, МЕДИС - информатика, Скопје (Република Македонија)
информатика, МЕДИС - (Република Македонија)
информатика, МЕДИС -, МЕДИС - информатика, Скопје
информатика, МЕДИС -, МЕДИС - информатика (Република Македонија)
информатика, Медис -, МЕДИС - информатика, Скопје (Република Македонија)

С

Спироски, Мирко, МЕДИС - информатика, Скопје (Република Македонија)
Салиу, Арменд, МЕДИС - информатика, Скопје (Република Македонија)
Стафилов, Здравко, МЕДИС - информатика, Скопје (Република Македонија)

Б

Бузалкова, Грозда, МЕДИС - информатика, Скопје (Република Македонија)

Л

Л.К.1.015 1996, МКС, Нацрт македонски стандард, Скопје (Република Македонија)

Г

Глигоров, Зоран, МЕДИС - информатика, Скопје (Република Македонија)
Горчески, Славчо, МЕДИС - информатика, Скопје (Република Македонија)
Грнаров, Аксенти, Електротехнички факултет, Скопје (Република Македонија)

Д

Димитриевски, Томе, ИСМ - Информациски системи и менаџмент, Скопје
Димовски, Златко, Министерство за стопанство, Скопје (Република Македонија)
Дадасовиќ, Миодраг, Информациски специјалист, Скопје (Република Македонија)

Ч

Чабуковски, Ванчо, Институт за информатика, ПМФ, Скопје (Република Македонија)
Чабуковски, Ванчо, МЕДИС - информатика, Скопје (Република Македонија)
Чабуковски, Ванчо, МЕДИС - инфроматика, Скопје (Република Македонија)
Чорак, Миле, Управа за телекомуникации при МВР, Скопје (Република Македонија)

Т

Таневска-Пулиос (превод), Марија (Република Македонија)
Точевски, Љупчо, МЕДИС - информатика (Република Македонија)
Точевски, Љупчо, МЕДИС - информатика, Скопје (Република Македонија)

1 - 25 од 46 податоци    1 2 > >>