Осврт на два случаја муковисцидоза (Fibrosis Cystica) кај новородено

Александра (Aleksandra) Гордова-Муратовска (Gordova-Muratovska), Зоран (Zoran) Спировски (Spirovski), Виктор (Viktor) Серафимов (Serafimov)

Извадок


Претставени се две новороденчиња со муковисцидоза: кај едното од нив болеста беше силна со летален завршеток, додека другото новородено можеше успешно да се лекува – ова покасно покажа фамилијарност на испитување.

Раното дијагностикување може да го спаси животот на новороденото.


Клучни зборови


муковисцидоза

Комплетен текст:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Печатарски права (c) 2017 АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје, Република Македонија

##submission.license.cc.by-nc4.footer##