Назад кон Детали на трудот Соеви на Clostridium difficile асоцирани со нозокомијални инфекции – лабораториска дијагноза, преваленца, осетливост и молекуларна карактеризација на изолатите Преземи Преземи ПДФ