Епилепсија - третман со акупунктура: приказ на случај

Јихе (Jihe) Зху (Zhu), Благица (Blagica) Арсовска (Arsovska), Кристина (Kristina) Козовска (Kozovska)

Извадок


ЦЕЛ: Целта на овој труд е да се прикаже случај со епилепсија, состојбата пред и после третманот со акупунктура и ефектите на акупунктурниот третман.

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ: Во трудот е прикажан случај на пациент кој е дијагностициран со епилепсија. Пациентот е 62 годишен маж, по професија боксер, при што епилепсијата настанува од силни физички удари во пределот на главата. Терапијата се состоеше од акупунктура и вендузи терапија изведена од специјалист по акупунктура.

РЕЗУЛТАТИ: Уште при првиот третман, пациентот изјавил дека веднаш забележал подобрување на состојбата, а последните 2 години правел третмани за превенција.

ЗАКЛУЧОК: Акупунктурниот третман е насочен кон целосно искоренување на причината за болеста, иако понекогаш е потребно повеќе време за да се почуствува ефектот. Оние коишто се држат до третманите имаат подобри шанси кон успех. За една сериозна состојба како што е епилепсијата, акупунктурата дава задоволувачки резултати и значително подобрување на состојбата.


Клучни зборови


епилепсија; акупунктура; третман; акупунктурни точки

Комплетен текст:

PDF

References


Epilepsija, Nevroloski zaboluvanja vo starosta. Interna skripta za po predmetot Gerontologija za strucni fizioterapevti. Univerzitet "Sv. Kiril I Metodij", Skopje, 2013.

Veljanovski N, Simjanovska M. Epilepsija. Specijalna edukacija I rehabilitacija. 2014;3(4):7-8.

Cepreganov M. Epilepsii (definicija, patofiziologija, klasifikacija, epidemiologija, dijagnostika I terapija) [http://www.neuromedica.com.mk] Pristapeno 19/08/2014

Xia Y, Chao D. Acupuncture treatment of epilepsy. Current research in acupuncture. 2013; pp 129-214.

Stavem K, et al. Acupuncture in intractable epilepsy: lack of effect on health-related quality of life. Seizure. 2000;9:422–426. http://dx.doi.org/10.1053/seiz.2000.0436 PMid:10986000

Murphy P. Can Acupuncture Help Epilepsy? 2002 [http://www.healingwell.com]
DOI: http://dx.doi.org/10.3889/mmej.2016.50023

Метрика на труд

Внесува метрика ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Печатарски права (c) 2016 Јихе Зху, Благица Арсовска, Кристина Козовска

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##Издавач: АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје, Република Македонија