[1]
Hristomanova Mitkovska, S. 2015. Вкупен, групно специфичен и специфичен ИгЕ кон храна во серум од пациенти упатени за испитување на алергија во Република Македонија. Македонско медицинско електронско списание. 2015, (Jun. 2015), 1–56. DOI:https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50007.