[1]
Глигориевски, А., Невчев, И. and Толевска, В. 2016. Инванзивен карцином на колон со метастаза на желудник. Македонско медицинско електронско списание. (Jun. 2016), 1–6. DOI:https://doi.org/10.3889/mmej.2016.50027.