Глигориевски, А., Невчев, И., & Толевска, В. (2016). Инванзивен карцином на колон со метастаза на желудник. Македонско медицинско електронско списание, 1–6. https://doi.org/10.3889/mmej.2016.50027