БОГОЕВА-КОСТОВСКА, К.; ДИМИТРОВСКИ, Ч. Хомоцистеинот – ризик фактор и предиктор во појавата на васкуларните компликации кај пациентите со дијабетес мелитус тип 2. Македонско медицинско електронско списание, [S. l.], p. 1–9, 2016. DOI: 10.3889/mmej.2016.50024. Disponível em: https://id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2016.50024. Acesso em: 29 mar. 2023.