СПИРОСКИ, М. Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish. Македонско медицинско електронско списание, [S. l.], p. 1–6, 2016. DOI: 10.3889/mmej.2015.50022. Disponível em: https://id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2016.50022. Acesso em: 7 dec. 2022.