Hristomanova Mitkovska, Slavica. 2015. “Вкупен, групно специфичен и специфичен ИгЕ кон храна во серум од пациенти упатени за испитување на алергија во Република Македонија”. Македонско медицинско електронско списание 2015 (June):1-56. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50007.