Козовска, Кристина, Јихе Зху, and Благица Арсовска. 2015. “Acupuncture Treatment of Cervical Spondylosis”. Macedonian Medical Electronic Journal 1 (1). Скопје, Република Македонија:1-5. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50021.