Hristomanova Mitkovska, S. (2015) “Вкупен, групно специфичен и специфичен ИгЕ кон храна во серум од пациенти упатени за испитување на алергија во Република Македонија”, Македонско медицинско електронско списание, 2015, pp. 1–56. doi: 10.3889/mmej.2015.50007.