Богоева-Костовска, К. and Димитровски, Ч. (2016) “Хомоцистеинот – ризик фактор и предиктор во појавата на васкуларните компликации кај пациентите со дијабетес мелитус тип 2”, Македонско медицинско електронско списание, pp. 1–9. doi: 10.3889/mmej.2016.50024.